You are currently viewing Pae Pae o Gallo

Pae Pae or Rooster

Pae Pae o Gallo.
Te Pito o Te Henua s/n
Hanga Roa Easter Island - Rapa Nui Chile